Kasvatus

Tollereita olen harrastanut 19 vuoden ajan, vuodesta 1998, jolloin ensimmäinen punaturkki asettui taloksi. Tällä hetkellä kotona asuu kolme punaista. Suoritin kasvattajan peruskurssin vuonnna 2007 ja kaksi vuotta myöhemmin anoin FCI:tä kennelnimeni Cayora’s. Toistaiseksi olen kasvattanut maailmalle yhden tolleripentueen vuonna 2014 ja myös jatkossa kasvatustyöni tulee pysymään pienimuotoisena. Pentueita kasvatan vain harvoin, tarkkaan harkituista yhdistelmistä. Pentueeseen voi tutustua täällä.

Kuulun Novascotiannoutajat ry:n sitoumuskasvattajalistalle ja olen allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Lisäksi olen jäsenenä mm. Suomen Noutajakoirajärjestössä ja paikallisessa noutajajärjestössä.

Tavoitteenani on kasvattaa hyvän toimintakyvyn ja hermorakenteen omaavia monipuoliseen harrastus- ja metsästyskäyttöön soveltuvia novascotiannoutajia. Tolleri on alunperin jalostettu lintukoiraksi ja haluan vaalia myös sen metsästysominaisuuksia. Pidän käyttöominaisuuksien säilyttämistä tärkeänä myös siksi, että monet samat ominaisuudet ovat tärkeitä myös hyvälle harrastuskoiralle lajista riippumatta. Tavoitteenani on noutaja, jolla on hyvä yhteistyöhalu mutta riittävästi itsenäisyyttä, suuri työskentelynhalu, tasapainoinen perusluonne ja vahva riistavietti. Kiinnitän huomiota suvun ja vanhempien ominaisuuksiin monelta kantilta. Suhtaudun myös terveysasioihin vakavuudella. Pyrin käyttämään jalostukseen mahdollisimman terveitä yksilöitä ja selvittämään koirien taustoja. Terveyden osalta pyrin välttämään samojen ongelmien kertaamista molemmin puolin sukua.
Hyvissäkin koirissa on puutteensa, ja jokaisella on eri näkemys siitä, millaisia koiria haluaa kasvattaa. Omassa kasvatustyössäni pyrin tekemään yhdistelmiä, joissa painopiste on terveessä, tervepäisessä ja toimivassa koirassa. Toimiva paletti on kaukana itsestäänselvyydestä ja siksi käytän paljon aikaa selvittäessäni ja pohtiessani kahden koiran yhdistämisen plussia ja miinuksia nimenomaan luonne- ja ominaisuustasolla. Toivon voivani kasvattaa maailmalle pentuja, joista olisi omistajilleen iloa moneksi vuodeksi eteenpäin.

Tolleri rotuna on aktiivinen. Se vaatii kunnon peruskoulutuksen ja liikunnan lisäksi henkistä aktivointia, jotta se olisi tyytyväinen itse ja jotta elämä sen kanssa olisi miellyttävää. Luonteen tulee olla koirassa lähtökohtaisesti kunnossa, jotta arki koiran kanssa sujuisi. Erityisesti kaupungissa asuva koira joutuu jatkuvasti kohtaamaan yllättäviä tilanteita ja kovia ääniä, joista sen tulisi selviytyä stressaamaatta. Vilkkaana koirana se usein rekisteröi ympäristön tapahtumat, mutta sen tulisi päästä tilanteista nopeasti ja helposti myös yli. Muun muassa arkuus, aggressiivisuus ja ääniherkkyys ovat siten asioita, jotka pyrin tunnistamaan, jotta voisin kasvattaa tasapainoisia koiria. Tollerin tulee nähdäkseni olla päättäväinen, leikkisä ja vilkas, mutta kyetä kaiken toimintatarmonsa alla pitämään itsensä kasassa ja osata rauhoittua. Rakenteellisesti haen rotumääritelmän mukaista tasapainoista koiraa, jonka rakenne mahdollistaa ketterän liikkumisen ja kestää kulutusta.
Pentujen lähtökohdat maailmalle lähtiessä

Pennut luovutetaan uusiin koteihin n. 8 viikon ikäisinä ja ne rekisteröidään Suomen Kennelliittoon. Ne ovat luovutushetkellä eläinlääkärin tarkastamia, madotettuja ja mikrosirutettuja tollerinalkuja. Pennut kasvavat kotioloissa arjen keskellä tottuen jokapäiväisiin asioihin. Pennut saavat nähdä useamman kerran riistaa ja ne kutsutaan ruokakupille pillillä. Pennut saavat runsaasti käsittelyä ja huomiota ja ne totutetaan normaaleihin hoitotoimenpiteisiin. Ne pääsevät tutustumaan myös lapsiin, autoiluun ja aikuisiin koiriin. Olosuhteiden niin salliessa ne saavat viettää aikaa turvallisesti myös ulkona. Seuraan niiden kehitystä tiiviisti.

Kasvattajana minulle on ensisijaisen tärkeää löytää jokaiselle pennulle sille mahdollisimman sopiva koti ja uusille omistajille heille sopiva pentu. Siksi päätös siitä, mikä pennuista muuttaa mihinkin kotiin, jää kasvattajan tehtäväksi. Kodit valitaan pennun ominaisuuksien ja kotien kiinnostuksenkohteiden perusteella. apaan pentueesta kiinnostuneet mieluiten jo hyvissä ajoin ennen pentujen syntymää, jolloin suunnitteilla olevan pentueen emään voi myös tutustua. Pennunottajan ja kasvattajan välillä oleva luottamus on tärkeä ja siksi toivon pennunottajien kertovan rehellisesti toiveistaan ja tilanteestaan ennen pennunottoa, jotta yhteistyö tulevaisuudessakin toimisi.

Kerron pennunottajille tiedossani olevat yhdistelmän riskit. Annan myös tietoa novascotiannoutajista rotuna sekä harrastusmahdollisuuksista. Annan mielelläni koulutusapua niin pennun tapakasvatuksessa kuin myöhemmässäkin lajikoulutuksessa. Järjestän pennuille pentutreffit, joissa koirat ja ohjaajat pääsevät oppimaan asioita ja omistajat vaihtamaan kuulumisia. Kannustan myös pitämään yhteyttä sisarusten omistajien kanssa. Kasvattien kesken olemme myös treenailleet ja meillä on ollut koulutuksia noutajamaisissa merkeissä.

Liitän pennunostajat vuodeksi Novascotiannoutajat ry:n jäseneksi ja pennut saavat mukaansa hoito- ja koulutusohjeet sekä pienen pentupaketin. Tärkeimpänä, ne saavat kasvattajan tuen koko eliniäksi kaikissa kasvattiini liittyvissä asioissa. Haluan jakaa niin ilot kuin surutkin yhdessä pennunottajien kanssa. Yksikään kysymys ei ole liian vähäpätöinen tai huono, vaan aina on parempi kysyä saman tien, kuin jäädä pohtimaan yksin! Usein ongelmiin löydetään ratkaisukeino. Samoin onnistumisen hetket ovat tuplasti parempia, kun ne voi jakaa muiden kanssa.
Mitä edellytän pentujen uusilta kodeilta?

Yhteistyöhalukkuutta ja kuulumisia
Jokainen kasvattamani pentu on minulle tärkeä. Siksi edellytän pentujen tulevilta omistajilta halua pitää yhteyttä kasvattajaan myös jatkossa ja pitää minut ajan tasalla tärkeistä kuulumisista koiran koko elämän ajan. Minulle on tärkeää tietää, miten kasvattini voivat ja miten omistajilla niiden kanssa sujuu. Toivon myös mahdollisuuksien mukaan voivani nähdä kasvattejani silloin tällöin myöhemminkin esim. koulutuksissa tai muissa tapahtumissa, joten toivon yhteistyön jatkuvan uusien kotien kanssa hyvänä :)

Sitoutumista koiran hyvään hoitoon ja paikkaa perheenjäsenenä
Luovutan pennut vain koteihin, joissa niille ollaan valmiita tarjoamaan paikka rakastettuna perheenjäsenenä ja jossa koiran hyvään hoitoon ollaan valmiita sitoutumaan koko sen elämän ajan. Hyvä peruskoulutus ja selkeät arjen säännöt ovat jokaisen tollerin perusoikeus, sillä se on kekseliäs rotu, joka muutoin voi kokeilla rajojaan. Suosittelen pennunottajia lämpimästi myös harkitsemaan vakuutuksen ottamista; tolleri on kuitenkin aktiivinen rotu, jonka kanssa usein sattuu ja tapahtuu. Näin voidaan varmistua, että koiran hoitoon on varaa myös isojen vahinkojen sattuessa ja voidaan säästyä monilta murheilta.

Aktiivista harrastamista
Novascotiannoutaja on varsin toimintatarmoinen rotu, joten myyn pennut ainoastaan aktiivisiin harrastaviin koteihin. Harrastan itse koirieni kanssa käyden myös kilpailuissa/kokeissa ja suunnittelen yhdistelmää toisinaan jopa vuosien ajan saadakseni aikaan toimivia tollereita. Tästä johtuen toivon, että kasvattamani pennut myös löytäisivät kodit, joissa niille tarjotaan mahdollisuus näyttää, millaisia harrastuskavereita ne ovat. Sinun ei tarvitse olla himokilpailija, mutta toivon kuitenkin halukkuutta viedä koiraa eteenpäin harrastuksissa ja halukkuutta kokeilla myös koetoimintaa jossakin lajissa aikanaan. Toivon kasvateilta aktiivisuutta myös siksi, että viralliset tulokset ovat myös ainoa keino kasvattajalle saada objektiivista näyttöä pentueen onnistumisesta ja koirien ominaisuuksista. Aina ei tietenkään onni ole myötä, eikä jokaisesta koirasta tule sitä, mitä niistä olisi toivonut, mutta toivon pennunottajilta ainakin kiinnostusta yrittämiseen :)

Kiinnostusta rodunomaisia harrastuksia kohtaan
Novascotiannoutaja on alunperin metsästyskoira ja pyrkimyksenäni on kasvattaa hyvät taipumukset omaavia koiria, joilla on edellytykset tulla koulutetuiksi metsästyskokeisiin ja -käyttöön. Sen vuoksi toivon pennunottajiltakin kiinnostusta rodunomaisia harrastuksia kohtaan, ainakin taipumuskokeeseen harjoittelun verran, vaikka koiran pääharrastuksena jatkossa olisikin jokin muu monista harrastusmahdollisuuksista. Tollerista on moneksi! Neuvoja ja tukea on totta kai saatavissa, eikä yksin siis tarvitse jäädä :) Tavoitteenani on, että kaikki kasvattini osallistuisivat taipumuskokeeseen.

Paria näyttelykäyntiä
Toivon, että kasvattini käytettäisiin ainakin pari kertaa virallisissa näyttelyissä niiden ollessa yli 2-vuotiaita, jotta saisin myös virallisen arvion niiden rakenteesta. Autan mielelläni sekä trimmauksessa että esittämisessä omistajan niin halutessa, joten näyttelyitä vieroksuvan omistajan ei tarvitse stressata.

Virallisia PEVISA-terveystutkimuksia
Omistajan tulee käyttää kasvattini PEVISAan (perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma) kuuluvissa virallisissa tutkimuksissa sen ollessa n. 18 – 24 kk ikäinen: silmäpeilaus, lonkkakuvaus ja kyynärkuvaus.

Yhteydenottoa erityisesti, jos koira sairastuu tai joutuu vaihtamaan kotia
Edellytän, että minuun otetaan yhteyttä, jos koira jostakin syystä joutuu vaihtamaan kotia, jotta voin auttaa sopivan uuden kodin etsimisessä. Kasvattiani ei saa myydä eteenpäin ilman suostumustani. Edellytän myös, että minua informoidaan, mikäli koira sairastuu vakavasti tai sen kanssa on muuten ongelmia. Terveydessä tapahtuvien muutosten kertominen on tärkeää myös tulevien jalostusvalintojen vuoksi.

Linkkejä:

Tutustuthan myös seuraaviin sivustoihin tolleria harkitessasi:


Yhteystiedot:

Cayora's tollerit
Katja Stoltzenberg
Turku
katjast@gmail.com
p. 050 3073643
Breeding

I have had tollers for almost 19 years, since 1998 when I got my first redcoated friend. Year 2007 I decided to attend the breeder's course and two years later applied for my prefix Cayora's. As my tollerfemale Ducky turned out be be a nice companion in many hobbies and also a good competition dog, I decided to breed a litter year 2014. So far I have bred this one litter and my breeding will also be small scale in the future. I am a member of Finnish Nova Scotia Duck Tolling Retriever club and have undersigned breeder's commitment by the Finnish Kennel Club. I'm also a member of Finnish Retriever Association.

My goal is to breed tollers with a good nerve structure and performance ability and that are suitable for hunting and working. The toller is originally a working dog and I want to maintain those abilities. My aim is to breed retrievers with strong interest in game and will to work, enough indepencence and will to co-operate with the owner. I pay much attention to health and mentality of the dogs itself and their pedigrees. All dogs, even the good ones, have also some faults and we all have our own thought of what we wish to breed for. I my breeding I try to make combinations where the focus is in a healthy, working dog. Regarding the health, I try to avoid the big problems and avoid doubling the problems from both sides of the pedigree. A well functioning dog is something one cannot take for granted and I therefore use a lot of time researching and thinking about the pros and cons of combinations. I hope to be able to breed puppies that will give a lot of joy to their owners during several years.

A toller is an active dog that needs a good training. Besides physical activation it also needs to be given brain work so that the life with it would be nice for both. In any case the basic mentality of the dog needs to be fine so that it can cope of all the situations it will face. Therefore I pay attention to recognizing noice sensibility, aggressivity and shyness, to be able to avoid these. I see the toller as an active, determined and agile dog that still needs to be able to focus and be calm. Regarding the exterior I follow the breed standard, aiming at a dog which has a balanced structure that makes it possible to move easy and endure the life of an active dog.

If you have any questions, don't hesitate to contact :)
Puppy from us

From my puppybuyers I expect that you are:

- Willing to keep contact with the breeder also in the future, for the whole lifetime of the dog. Every puppy I breed is important to me so it is important for me to know how they are doing.
- Ready to offer the dog a place as a family member and take good care of it. The toller needs activation and good basic training.
- Being active in dog sports and willing to offer the dog a possibility to show what it is capable of. I prioritize people willing to train for hunting tests.
- Willing to officially x-ray the hips and elbows before the age of 24 months and examine the eyes.
- Willing to take contact especially if you no longer can keep the dog or if the dog becomes sick. Dogs bred by me cannot be sold forward without contacting me.
Contanct information:

Cayora's tollers
Katja Stoltzenberg
Turku, FINLAND
katjast@gmail.com
In English, på svenska

             Copyright © Cayora's tollers